Jedenáctka zástupců kuřecích prsních řízků putovala do laboratoře, kde na ně čekala série chemických a mikrobiologických zkoušek. V dTestu se porovnávalo hned několik parametrů a to: obsah vody v kuřecím mase, výskyt nebezpečných bakterií a zbytky antibiotik. Při porovnávání bylo také nahlíženo na to, jakou péči si výrobci dali s opracováním řízků. V dTestu zvítězilo ve vysoké konkurenci Světničkové kuře, a tím především výrobce těchto kuřecích prsních řízku, naše společnost RACIOLA! „Všichni jsme byli nadšení výsledkem dTestu. Jenom to potvrzuje cestu, kterou se snažíme jít. Kvalita našich produktů a výrobků je pro nás na prvním místě,“ okomentoval výsledek dTestu obchodní ředitel Martin Horáček.

 

A jak celé testování probíhalo?

Celým testováním kvality a bezpečnosti kuřecího masa se prolínalo číslo 5. Nejdůležitější parametry je totiž podle předpisů nutné zkoušet v pětici balení. Týká se to i analýz pro výpočet poměru vody a bílkovin. Podle vědeckých databází lze v kuřecích prsních řízcích očekávat necelých 74% vody a 21,5% bílkovin. Nejlepší hodnoty se ukázali u našich kuřecích prsních řízků (Světničkové kuře).

S kuřecím masem se mnohdy pojí průpovídky o tom, že je plné antibiotik a hormonů. Po zdlouhavém testování bylo dokázáno, že tyto zkoušky ukázaly nepřítomnost těchto látek v mase. Poslední den trvanlivosti byly také masa podrobeny mikrobiologickému vyšetření, které mělo odhalit přítomnost bakterií Salmonella. Našich všech pět vzorků tímto vyšetřením prošlo bez záznamu výskytu těchto bakterií. Stejný výsledek byl také prokázán u zjišťování stafylokoků v mase. Naše maso také dopadlo velmi dobře při hodnocení rezidua antibiotik a v neposlední řadě také v opracování. Podrobný postup testu kuřecích prsních řízků najdete na www.dtest.cz/kureci-prsni-rizky.