Po dlouhých měsících diskuzí, vybírání a porovnávání je rozhodnuto a vedení společnosti Raciola pořídilo v listopadu nový stroj určený speciálně pro porcovnu na bourání celých kuřat. Ve výběru zvítězila dánská značka LINCO FOODSYSTEM A/S.

„Výběr vycházel z toho, že jsme si pojmenovali, co vlastně chceme a co potřebujeme. Porovnávali jsme několik konkurenčních firem, na stroje jsme se byli podívat i v zahraničí a zvažovali jsme všechny možné varianty. Vítězem se stal stroj LINCO ProFlex Cut Up Line Classic,“ okomentoval výběr vedoucí porážky Milan Maštalíř. Při výběru nešlo jen o koupi stroje, ale také o jistotu zajištění kvalitního servisu. Jelikož se denně zpracovává kolem 40 000 kuřat, nejsou větší výluky stroje možné.

Tato značka není pro společnost novinkou a má s ní dlouholeté zkušenosti. Před pořízením nového stroje zde sloužil již od roku 1984 porcovací stroj stejné značky a odváděl velmi dobrou a kvalitní práci. „Dovolím si říct, že podle mého je to jeden z nejkvalitnějších strojů na trhu a jsem s výběrem a rozhodnutí vedení naprosto spokojená. Stroj je rychlejší, lépe nastavitelný a díly jsou velmi kvalitně porcovány, rozdíl jsme rapidně zpozorovali především u porcování křídel. Technicky je tento stroj opravdu na velmi vysoké úrovni,“ řekla vedoucí porcovny Iva Koubková. Jako velkou výhodu stroje vidí velmi precizní nastavování anatomických řezů a následnou kvalitu řezu. Nyní stroj pracuje celou směnu s nastavenou rychlostí 4 500 kusů porcovaných kuřat za hodinu, maximální kapacita je však 6 000 kusů. Výběr přináší pozitiva také pro zaměstnance, kteří se strojem pracují. Především zabezpečení pil a hlučnost stroje jsou na skvělé úrovni.

Nový stroj do Racioly dorazil začátkem listopadu, kdy proběhlo zaškolení zaměstnanců, kteří se starají o údržbu a nastavení stroje. Při výměně strojů proběhlo také rozloučení. „Se starým strojem jsme se patřičně rozloučili a poděkovali mu za neskutečně dlouho etapu, kterou v Raciole fungoval. Musím říct, že mě při výměně popadla i nostalgie,“ přiznala s úsměvem Iva Koubková. Starý stroj však Raciolu neopustil úplně. Po provedených úpravách slouží nyní na porážku těžkých slepic, kterých se ročně v podniku porazí kolem 200 000 kusů. „Velké díky patří našemu předáku údržby, panu Antonínu Janovskému, který dokázal stroj velmi dobře využít, a věříme, že nám poslouží další desítky let. Pan Janovský odvedl opravdu velký kus práce,“ pochvaloval svého kolegu pan Maštalíř. Běžnou údržbu strojů nyní provádí s obrovskou péčí zaměstnanci údržby Racioly. V případě potřeby servisní údržby budou přivoláni odborníci ze společnosti LINCO.

Za posledních pár let, co se stala jediným majitelem Racioly společnost LUKROM se hodně změnilo. „Jen na porcovně máme novou stahovačku kůží, kalibrovací pás, polofiletovací automat, baličku a teď i nejnovější přírůstek řezací stroj. Za celou porcovnu můžu říct, že jsme za změny vděční a vedeme si nyní opravdu dobře,“ dodala vedoucí porcovny.

Vedení Racioly konstatovalo, že výběrové řízení nebylo jednoduché, jelikož je to velká investice na dlouhou dobu. Z prvotních reakcí na novinku je však ředitel Racioly nadšený. „Porovnávali jsme tři hlavní kritéria a těmi jsou cena, technické požadavky a výsledná kvalita. Při konečném rozhodnutí jsem hodně přihlížel na slova našich zaměstnanců. Každý rozumí svému oboru a mají moji důvěru, ale záleželo samozřejmě i na cenově přijatelné variantě. Jsem spokojený, když vidím nadšení, které se nyní nese Raciolou,“ uzavřel ředitel Racioly Zdeněk Červenka.