Projekt MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Cílem je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů

Opatření: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Zpracovatelské podniky velké

Žadatel: RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.

Registrační číslo žádosti: 20/010/0421d/672/001266

Název projektu: Modernizace zpracovatelského podniku

Místo realizace projektu: Příjem drůbeže, 688 01 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště Kontejnery, 688 01 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

Popis projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení wellfare živých kuřat a automatizaci procesu vyskladnění. Jedná se o novou zateplenou halu, která bude navazovat na stávající část příjmu drůbeže. V hale bude instalována technologie dopravníků, která umožní vyskladnění živých kuřat z nerezových kontejnerů, které jsou součástí celého projektu.

2016

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

V roce 2015 byla vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci
projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tentoesf projekt je v rámci  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Celá zpráva zde.

2015

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitostiesf
V roce 2014 byla vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Celá zpráva zde.

2014

RACIOLA se zapojuje do projektu ESF.esf
Společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“.

Celá zpráva zde.