Představení společnosti RACIOLA Uherský Brod, s.r.o

Společnost RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. zabývá zpracováním a prodejem drůbeže. Je vlastněna společností LUKROM, ze které je zajišťován pravidelný tok živé drůbeže. Celá skupina LUKROM vykazuje obrat ve výši 4,5 mld. Kč a pracuje zde 750 zaměstnanců. RACIOLA s obratem půl miliardy korun poskytuje práci 200 zaměstnancům.

Zpracování drůbeže a výroba masných výrobků probíhá ve dvou provozech s identifikací CZ 8022 (provoz porážky a porcovny) a CZ 1153 (masná výroba). Provozy jsou pod neustálým dozorem státní veterinární správy. Na porážce a porcovně je implementován certifikovaný systém kritických bodů HACCP a systém IFS. Ročně se zde zpracuje přibližně 8 mil. ks drůbeže. Hodinová kapacita porážky je až 6.000 kusů kuřat, které výhradně pochází z uzavřených českých a částečně slovenských chovů. Proces výkrmu kuřat je monitorován od jednodenního kuřete, přes přípravu krmných směsí, až po výkrm a konečné zpracování.

V nabídce naleznete celou mraženou i chlazenou drůbež a kuřecí díly.

Výrobky jsou dodávány do obchodních řetězců, velkoobchodů, maloobchodních sítí a gastro segmentu. V našem regionu můžete navštívit síť podnikových prodejen v Uherském Brodě a Veselí n./M.

RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., je jednou ze společností skupiny LUKROM, podnikající v oblasti agrokomplexních služeb a potravinářství. Jsme si vědomi neustále se zvyšujících požadavků na zajištění komplexnosti, dostupnosti a kvality služeb i servisu poskytovaného našim zákazníkům.

Proto vedení společnosti přijalo a vyhlásilo politiku, která z těchto požadavků vychází. Zavázali jsme se podporovat rozvoj všech aktivit, směřující ke stálému zvyšování kvality práce i produktů a poskytovaných služeb s ohledem na ochranu životního prostředí a sociální odpovědnosti.

Politika společnosti, ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti