Po investicích jako je například rozšíření chladíren, úprava speciálních podlah pro potravinářský provoz či renovace elektroinstalace, zvládl letos podnik RACIOLA v rámci provozu i zkušební provoz a kolaudaci nové příjmové haly na drůbež včetně nové příjmové linky. Jde o největší investici v této společnosti o celkovém objemu cca 72 milionů.