Bezesporu největší investiční akcí, která byla v rámci celé skupiny LUKROM v roce 2023 dokončena je kolaudace a zprovoznění nové příjmové haly na drůbež, včetně nové příjmové linky v podniku RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. Nejen na toto téma jsme si povídali s jejím ředitelem Martinem Horáčkem.

Jaký význam má tento projekt pro podnik?
Řekl bych, že nejen pro podnik RACIOLA v rámci optimalizace procesu při přejímce drůbeže, ale zároveň zvýšení welfare drůbeže. S tím souvisí také zapojení rovněž nově zakoupeného kombajnu pro sběr kuřat. Velký význam má tedy tato investice i pro naše obchodní partnery dodávající živá kuřata s ohledem na zjednodušení vyskladnění živých kuřat a rovněž posunutí welfare na vyšší úroveň. Souběžně s tímto projektem probíhal zkušební provoz na nové čističce odpadních vod, který byl ukončen úspěšnou kolaudací této nemalé investice. Také v RACIOLE se řešilo téma fotovoltaické elektrárny (FVE).

Jak jste v tomto směru daleko?
Na přelomu podzimu se nám podařilo dotáhnout stavební povolení pro výstavbu FVE. Realizována by měla být začátkem roku 2024. Následně bude výraznou pomocí s ohledem na energetickou náročnost našeho provozu. Dále jsme ve spolupráci našeho technického oddělení se servisními partnery realizovali rekonstrukce technologií a úpravy výrobních prostor v řádu milionů korun.

Jaké jsou cíle v oblasti obchodu a logistiky?
V rámci obchodu se nám podařilo optimalizovat a stabilizovat počty a vztahy s obchodními partnery. Náš dlouhodobý cíl s ohledem na naše výrobní a logistické možnosti je být stabilním partnerem velkých a středních odběratelů a s nimi rozvíjet spolupráci, což s sebou bohužel přináší i omezení závozu na malé a menší zákazníky, což by pro nás z dlouhodobého hlediska bylo neudržitelné.

Co tedy bude s menšími zákazníky?
Snažíme se spolu s našimi velkoobchodními partnery nabídnout menším a malým zákazníkům alternativu závozu našeho drůbežího masa přes tyto partnery.

V RACIOLE došlo ke změně skladování mražených výrobků i následné distribuce. Prozradíte jak?
Je to tak. Podepsali jsme smlouvu s významným logistickým partnerem, se společností HOPI s.r. o., a aktuálně s novým partnerem řešíme uskladnění mraženého zboží ve skladech Jažlovice, Madunice a plánujeme Prostějov. Skladování je zároveň podpořeno následným rozvozem mraženého sortimentu k našim partnerům. Díky této spolupráci se nám podařili optimalizovat náklady na skladování a distribuci, do budoucna plánujeme spolupráci rozšiřovat.

Podnik se již nějaký čas vypořádává se složitou personální situací. Jak to nyní vypadá?
Přes všechny předpoklady se nám stále nedostává pracovníků na dělnické pozice, na což musíme reagovat. Upravujeme tedy výrobní kapacity. Zatím jsme nemuseli sáhnout k zásadnějším omezením výroby, a to jen díky našim stávajícím kmenovým zaměstnancům doplněným o agenturní pracovníky. Nebojím se naše pracovníky nazvat stabilním a silným kolektivem, který nás nenechává na holičkách ani v těch výrobně nejsložitějších týdnech. Za to jim všem patří velký dík.